Nira Kastathenko

Personlighet: Glad och uppåt

Yrke: Ägare och lärare på ett barnhem liggandes ca 2 dagars vandring ifrån staden Fallcrest

Annat: Klarar inte av att se blod.

Nira Kastathenko

Wenowil lerusius