Wenowil

Fortsättning på vad som skett hitills

När de kom närmare märkte de att herrgården var förfallen. Efter lite sökande omkring märkte våra äventyrare att kobolderna verkar ha tagit sig ned i vinkällaren… Efter en snabb diskussion om vad de skulle göra (där bränna upp herrgården var en av förslagen från Nathan) bestämdes det att gå ned titta vad som fanns där nere efter att ha vilat upp sig. Väl nere i vinkällaren hittar de en “hemlig” dörr som står lite lätt på glänt. Bakom dörren är det en trappa som leder ner till ett rum där en ensam kobold sitter och leker med fötterna i en pöl.

Comments

lerusius

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.