Wenowil

Fortsättning på vad som skett hitills

När de kom närmare märkte de att herrgården var förfallen. Efter lite sökande omkring märkte våra äventyrare att kobolderna verkar ha tagit sig ned i vinkällaren… Efter en snabb diskussion om vad de skulle göra (där bränna upp herrgården var en av förslagen från Nathan) bestämdes det att gå ned titta vad som fanns där nere efter att ha vilat upp sig. Väl nere i vinkällaren hittar de en “hemlig” dörr som står lite lätt på glänt. Bakom dörren är det en trappa som leder ner till ett rum där en ensam kobold sitter och leker med fötterna i en pöl.

View
Vad som har skett hitills

Våra äventyrare har tagit sig ifrån barnhemmet styrt av Nira Kastathenko och tagit sig till Fallcrest för att ta reda på vad som skett med flera karavaner på väg till Wintorp via nya Kungs vägen. Väl där så träffade Nathan Rahl sin goda vän Bernard, bartendern på tavernan Gyllene Hjorten. Tantir tog kontakt med det lokala tjuvgillet för att få information men de hade ingen att ge. Tharlax tog sig till Månstenens fort för att få information av stadens guvernör Faren Markelhy fick han vänta länge innan han fick en audiens (eftersom han glömde säga till att han ville ha en). Dock så var detta en nitlott och gav ingen matnyttig information. De bestämde sig för att sova och sedan ta sig ifrån staden ut till där överfallen har skett. Efter två dagars resande träffade de på en handelsman som ville ha deras hjälp att ta sig till Wintorp. Tharlax och co bestämde sig för att hjälpa till men berättade inte att de bara ville bli överfallna för att enklare kunna få reda på vilka som överfallit karavanerna. Tur för dem så blev de överfallna av små människodrakar nämligen kobolder. Under allt tumult så lyckades köpmannen och hans familj klara sig oskadda och fly från platsen. Äventyrarna genomsökte kropparna av kobolderna fast de hittade ingenting av större värde. Efter en noggrannare titt på området märkte de att det hade skett överfall där tidigare och Tentir hittade en liten stig som gick in i skogen täckt av små kloförsedda fotspår. Stigen följdes och fram mot natten öppnas skogen in till en stor äng och på andra sidan ser de en stor herrgård. Långsamt smyger de sig närmare, fortfarande följande fotspåren.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.